Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên khi dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên năm học 2020 – 2021 

17:22, 14/05/2020

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 của UBND tỉnh, tuyển thẳng, chế độ ưu tiên chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên. 


Cụ thể, tuyển thẳng đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc ít người; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. 


Chế độ ưu tiên: Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng là con liệt sỹ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”. Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tượng là con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)