Hưng Yên huy động trên 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

18:38, 15/07/2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 12,8 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi. Trên 2.000 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia các khâu của kỳ thi, gồm: Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo; lực lượng công an, quân sự; cán bộ thanh tra... Các lực lượng này tham gia các khâu: In sao đề thi, bàn giao và vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi và các khâu khác. 


Lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi được quán triệt quy chế thi và nội dung công việc theo nhiệm vụ được giao.


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)