Tiêu chuẩn về quy mô đối với trường tiểu học

10:37, 13/07/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


Theo đó, quy định trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp học và tối đa 30 lớp học, đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn thì có quy mô tối thiểu là 5 lớp học.


Căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Bố trí không quá 5 điểm trường, đối với những trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 8 điểm trường.


Đồng thời, quy định diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên số lớp học, số học sinh với bình quân 10m2/học sinh, trừ các trường hợp: Đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm đô thị có quỹ đất hạn chế thì bình quân tối thiểu 8m2/học sinh; đối với trường tổ chức nội trú diện tích cho các công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2/học sinh nội trú.


Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11-7-2020.


Theo “Báo Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)