Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

16:41, 04/08/2020

Ngày 30.7.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1666/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên.


Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9.2020; tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5.9.2020. Kế hoạch thời gian cụ thể:  Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học; trong đó, học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 7.9.2020, kết thúc trước ngày 16.1.2021; hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25.5.2021; kết thúc năm học truớc ngày 31.5.2021. 


Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 14.9.2020, kết thúc trước ngày 16.1.2021; hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 14.5.2021; kết thúc năm học trước ngày 31.5.2021. 


Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15.6.2021. Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 hoàn thành trước ngày 31.7.2021. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia các cấp học thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm của cơ quan có thẩm quyền…


Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh quyết định về thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học; quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. 


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)