163 trường triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm

19:30, 10/09/2020

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai chương trình  tiếng Anh hệ 10 năm theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (Đề án ngoại ngữ quốc gia) ở 163 trường; trong đó có 142 trường THCS và 21 trường THPT. Việc tổ chức dạy học ngoại ngữ ở các nhà trường bảo đảm đúng hướng dẫn; những trường THCS tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án ngoại ngữ quốc gia tiếp tục triển khai từ lớp 6 đến lớp 9. 


Chương trình, sách giáo khoa, học liệu ngoại ngữ được sử dụng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tài liệu khác phù hợp. Các trường bảo đảm về phòng học ngoại ngữ, có giáo viên đạt chuẩn trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)