Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng đạt hơn 92%

19:07, 08/09/2020

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường năm học 2020 - 2021 tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm tăng cường đầu tư gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại; xóa bỏ các phòng học 3 ca, phòng học xuống cấp, phòng học tạm, phòng học nhờ; ưu tiên cho xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 9.642 phòng học, tăng 241 phòng so với đầu năm học 2019 – 2020; trong đó có 8.874 phòng học kiên cố cao tầng, đạt tỷ lệ 92,03%; tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng cấp mầm non đạt 88,76%, cấp tiểu học đạt 93,87%, cấp THCS đạt 97,71%, cấp THPT đạt 98,54%. 


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)