Triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022

15:54, 25/02/2021

Tiếp tục triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị giáo dục, các nhà trường triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022. Theo đó, thực hiện tốt công tác truyền thông để toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, toàn xã hội hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường nghiên cứu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26.8.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 


 Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)