Tổ chức thực hiện 46 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ

17:13, 18/12/2019

Năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện 46 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trong đó có 14 đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; 7 đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ; 9 đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; còn lại là đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khác…   


Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe y tế, bảo vệ môi trường. 


Minh HuấnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)