Đánh giá hiện trạng môi trường và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý mùi và chất thải rắn tại các trang trại chăn nuôi gà

17:19, 11/03/2020

Ngày 10.3, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng môi trường và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý mùi và chất thải rắn tại các trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Đề tài do Trung tâm tư vấn khoa học và công nghệ tài nguyên môi trường (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện từ tháng 2.2018. 


Mục tiêu của đề tài là: Khảo sát thực trạng môi trường (mùi và chất thải rắn) tại các trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu; ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý mùi và xử lý chất thải rắn tại trang trại chăn nuôi gà, sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng từ xử lý phân gà... Năm 2018, đề tài đã tiến hành khảo sát tại 40 trang trại, thực hiện lấy mẫu khí, mẫu chất thải rắn, phân tích mức độ ô nhiễm mùi đồng thời thực hiện ứng dụng mô hình xử lý chất thải rắn tại 2 trang trại. Nhóm nghiên cứu lựa chọn được chế phẩm khử mùi Mios V1 và chế phẩm Mios V2 chứa các chủng vi sinh vật phân giải xelulo và protein để sản xuất phân hữu cơ từ phân gà. Kết quả sử dụng 2 chế phẩm sinh học xử lý mùi đạt kết quả tốt. Chất lượng phân bón sau khi ủ tốt hơn nhiều so với mẫu đối chứng, có thể đem bón trực tiếp cho cây trồng. Thí nghiệm trên đồng ruộng, chất lượng nông sản khi sử dụng phân bón hữu cơ sản xuất từ phân gà tốt hơn mẫu đối chứng.


Tại hội nghị, hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Việc sử dụng phân hữu cơ đã qua xử lý từ phân gà không những nâng cao chất lượng nông sản mà còn cải thiện chất lượng đất. 


Minh Huấn 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)