17:58, 20/06/2019
Vừa qua, Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã tiến hành thẩm định tại 17 xã của 6 huyện: Yên Mỹ, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu. Đây là các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 hiện đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)