UBND tỉnh Hưng Yên: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

* Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì

Hôm nay 12.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Theo đó: Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2013 đạt 28 nghìn tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp đạt 2.100 tỷ đồng, nông nghiệp và thủy sản đạt 3.684 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 1.250 triệu đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.429,5 tỷ đồng (Dự toán Trung ương giao 5.422 tỷ đồng), chi ngân sách nhà nước địa phương 5.361,3 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 1.389,9 tỷ đồng. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 382,2 tỷ đồng; thêm 30 trường học đạt chuẩn quốc gia, 40 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tạo việc làm cho 19 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,4%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,92%...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo đề xuất những giải pháp quan trọng như: Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; Tổ chức tốt công tác quản lý thị trường, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán; Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới; Thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội gắn với giảm nghèo và giải quyết việc làm. Trong phần tham luận, lãnh đạo các huyện, thành phố bày tỏ quyết tâm cao và thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2013 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, thống nhất cao của các cấp chính quyền, sở, ngành, đoàn thể và địa phương.  Dự báo tình hình khó khăn còn tiếp diễn, song năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra cho năm 2013. Các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, không coi nhẹ giải pháp, lĩnh vực nào. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, lãnh đạo các địa phương, sở, ngành, đoàn thể phải sớm triển khai tích cực với mục tiêu phấn đấu cao hơn, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội.

Về các đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành, huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thông, thay mặt UBND tỉnh ghi nhận, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền và sở, ngành, đoàn thể phải phát huy sự năng động, chủ động vượt qua khó khăn, tích cực chỉ đạo, điều hành  thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội được giao.   

Hoàng Linh-Đức Long

 

 

;