Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện

11:03, 30/12/2014
Bộ Công Thương vừa công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Bộ Công Thương cho biết, thực hiện quy định về kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, Bộ Công Thương thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Tổ công tác kiểm tra để tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện bao gồm đại diện: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. 
Trong tháng 9, 10 năm 2013, Tổ công tác đã kiểm tra thực tế tại EVN và một số đơn vị thành viên. Kết quả kiểm tra, tính toán của Tổ công tác cho thấy: Năm 2012, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 105,47 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,85%, thấp hơn 0,38% so với thực hiện năm 2011 (9,23%) và thấp hơn 0,35% so với kế hoạch năm 2012 (9,2%).
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đ/kWh.
Trong đó: Tổng chi phí khâu phát điện là 107.199,04 tỷ đồng; tổng chi phí khâu truyền tải điện là 8.771,55 tỷ đồng; tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 22.958,18 tỷ đồng; tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 560,38 tỷ đồng.
Doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893,78 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đ/kWh).
Về kết quả sản xuất kinh doanh điện, Bộ Công Thương cho biết: Tổng số lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành đến 31.12.2012 là 19.877,76 tỷ đồng.
Trong đó: Lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện đến 31.12.2012 là 4.736,7 tỷ đồng (riêng sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2012 lãi 4.404,63 tỷ đồng); lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán là 15.109,52 tỷ đồng; chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn là 31,54 tỷ đồng.
 
Theo Linh Đan/chinhphu.vn
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)