Thủ tục hành chính mới về cho vay bằng ngoại tệ

10:52, 30/12/2014
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 2984 về việc công bố thủ tục hành chính mới thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN. 
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Theo đó, thủ tục chấp thuận cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay bằng ngoại tệ đối với từng trường hợp cụ thể có trình tự thực hiện là:
 
Bước 1: Khi có nhu cầu cho vay bằng ngoại tệ, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản đề nghị chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ theo quy định gửi về NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ).
 
Bước 2: Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN gửi văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay bằng ngoại tệ.
 
Về văn bản đề nghị chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm có các nội dung: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thẩm định và bảo đảm dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng có khả thi, hiệu quả, khách hàng vay đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay, có khả năng thu hồi nợ đúng hạn (gốc và lãi); trong đó, báo cáo cụ thể tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn trả nợ vay của khách hàng, nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ.
 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo cụ thể về nguồn vốn bằng ngoại tệ để thực hiện cho vay, đồng thời cam kết và bảo đảm cân đối được nguồn vốn bằng ngoại tệ phù hợp với thời hạn và mức vốn cho vay; việc cho vay bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay, quản lý ngoại hối, giới hạn cấp tín dụng, các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của TCTD và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các khách hàng và các nội dung, thông tin cung cấp tại văn bản đề nghị.
 
Theo T.Hương/hanoimoi.com
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)