195 tỷ đồng đầu tư phát triển giao thôn nông thôn

16:38, 01/01/2014
Năm 2013, tổng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi cho đầu tư, phát triển hệ thống giao thông nông thôn trong tỉnh thông qua Ngân hàng Phát triển là 195 tỷ đồng. Trong năm qua, nguồn vốn này được phân bổ cho các địa phương theo 2 đợt: Đợt 1, phân bổ 95,957 tỷ đồng hỗ trợ cho 52 tuyến đường, cầu giao thông nông thôn; đợt 2 phân bổ 99,043 tỷ đồng hỗ trợ cho 50 tuyến đường, cầu GTNT. Đây là một trong các nội dung nhằm thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn của tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Ngoài nguồn đầu tư từ ngân sách, việc làm đường giao thông nông thôn còn nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân địa phương, doanh nghiệp và người con xa quê thông qua các phong trào hiến đất làm đường, ủng hộ ngày công, tiền của… Kết quả trên góp phần làm thay đổi tích cực diện mạo các vùng nông thôn trước hết về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, góp phần từng bước hoàn thành tiêu chí về giao thông, một trong 19 tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
 
Minh Huệ

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)