Giảm giá dầu đi-ê-den 320 đồng/lít

17:24, 28/01/2014
Ngày 27-1, Bộ Tài chính ban hành công văn số 1610/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu trong nước. Theo tính toán thực tế của Bộ Tài chính, trên cơ sở diễn biến giá xăng, dầu thế giới và căn cứ quy định hiện hành, giá cơ sở bình quân 30 ngày gần đây so với giá bán hiện hành mặt hàng xăng RON 92 có mức chênh lệch lỗ 435 đồng/lít; dầu đi-ê-den lãi 311 đồng/lít; dầu hỏa lỗ 445 đồng/lít; dầu ma-dút lỗ 199 đồng/kg. 
 
Trên cơ sở đó, liên Bộ Tài chính - Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu (KDXD) đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ mặt hàng xăng; tiếp tục chưa tính lợi nhuận định mức (300 đồng/lít), giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 150 đồng/lít; Ðối với mặt hàng dầu đi-ê-den, khôi phục 50đồng/lít lợi nhuận định mức (từ 250 đồng/lít lên 300 đồng/lít); điều chỉnh giảm giá bán phù hợp nhưng không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (là 311 đồng/lít). Ðối với mặt hàng dầu hỏa, liên bộ yêu cầu khôi phục một phần lợi nhuận định mức 100 đồng/lít (từ 0 đồng/lít lên 100 đồng/lít), giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít (từ 520 đồng/lít xuống 220 đồng/lít). Ðối với mặt hàng dầu ma-dút, liên bộ yêu cầu giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 40 đồng/kg (từ 240 đồng/kg xuống còn 200 đồng/kg).
Thực hiện văn bản điều hành của liên bộ, kể từ 12 giờ ngày 27-1, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã điều chỉnh giá bán lẻ dầu. Theo đó, ngoài giá dầu đi-ê-den giảm 320 đồng/lít thì các mặt hàng xăng, dầu khác đều giữ nguyên giá bán lẻ hiện hành. Ðồng thời, Petrolimex thực hiện quy định sử dụng Quỹ Bình ổn giá như sự cho phép của liên bộ.
 
Theo nhandan.com
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)