Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012, 2013

10:55, 18/02/2014
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 256/QĐ-TTg, ngày 14/02/2014 về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012, 2013.
 
Theo đó, Chính phủ bổ sung 329.156 triệu đồng cho 19 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương năm 2013 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/05/2012 của Chính phủ trong các năm 2012, 2013. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: dangcongsan.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Cũng theo Quyết định, đối với các địa phương còn dư kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của các năm 2012, 2013 được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện chính sách, không sử dụng cho mục đích khác; đối với các địa phương chưa có báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của các năm 2012, 2013, Bộ Tài chính đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình thực hiện; trên cơ sở đó, căn cứ chế độ quy định, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, đồng thời tổng hợp kết quả hỗ trợ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
Danh sách các địa phương được bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012, 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-TTg), bao gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang và Cần Thơ.
 
Theo Trường Quân/dangcongsan.vn
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)