Nhiều ngân hàng giảm mạnh lãi suất

10:16, 19/03/2014
Ngày 18-3, ngay sau khi có quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiều ngân hàng đã thông báo điều chỉnh giảm đồng loạt các mức lãi suất huy động và cho vay.
Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) yêu cầu các đơn vị trong hệ thống căn cứ tình hình cung - cầu vốn ấn định mức lãi suất tiền gửi bằng VNÐ đối với các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân bao gồm cả khoản chi phí khuyến mại dưới mọi hình thức, cụ thể: Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng tối đa 1%/năm; lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng tối đa 6%/năm; lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng đến dưới 12 tháng tối đa 7,5%/năm; lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tối đa 7,5%/năm. Agribank cũng áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 8%/năm đối với các đối tượng vay vốn phục vụ năm lĩnh vực ưu tiên.
Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng có thông báo chính thức điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay. Cụ thể, ngân hàng giảm 0,5% lãi suất huy động các kỳ hạn xuống còn tối đa 5%/năm, 5,5%/năm, 6%/năm, 6,5%/năm, 7,5%/năm, tương ứng cho các kỳ hạn tiền gửi một tháng, hai tháng, từ ba đến năm tháng, từ sáu đến 11 tháng và trên 12 tháng. Ðối với lãi suất không kỳ hạn và kỳ hạn dưới một tháng là 1%/năm. Với lãi suất huy động USD, áp dụng trần lãi suất 1%/năm đối với khách hàng dân cư, trần lãi suất 0,25%/năm đối với khách hàng là các tổ chức kinh tế. Ngoài ra, BIDV giảm lãi suất cho vay với tám lĩnh vực là nông nghiệp, tài trợ xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão lũ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi, chế biến thịt, cá tra và tôm xuống còn tối đa 8%/năm. Với các khoản vay thông thường, BIDV tuân thủ mức trần 13%/năm và với vay ngắn hạn dưới sáu tháng không quá 9,5%/năm.
 
THEO PV/NHANDAN.COM
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)