Tháng 3, cả nước nhập siêu 300 triệu USD

10:52, 24/03/2014
 Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 3-2014, Việt Nam tiếp tục nhập siêu khoảng 300 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD, tăng 26% và kim ngạch nhập khẩu đạt 12,3 tỷ USD, tăng 22% so với tháng trước.
Ở chiều xuất khẩu, hầu hết các nhóm hàng đều có kim ngạch cao hơn tháng trước, trong đó kim ngạch dệt may ước đạt 1,6 tỷ USD - tăng 53% so với tháng trước; điện thoại ước đạt 2 tỷ USD - tăng 16% so với tháng trước, điện tử ước đạt 850 triệu USD - tăng 37% so với tháng trước… Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu do nhập các nhóm nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất: điện tử - linh kiện và nhóm máy móc thiết bị - phụ tùng đều có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD.
Tính chung hết quý 1-2014, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 33,346 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 32,339 tỷ USD. Như vậy, trong cả quý, Việt Nam vẫn xuất siêu ước khoảng trên 1 tỷ USD, chiếm 1,53% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm vai trò chủ đạo khi xuất siêu tới gần 4 tỷ USD trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 3 tỷ USD.
 
Theo ANH PHƯƠNG/SGGPO
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)