Xã hội hóa - nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

09:47, 11/03/2014
Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần thay đổi đáng kể đời sống kinh tế - xã hội các địa phương trong tỉnh Hưng Yên. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Có được những thành công bước đầu đó là do công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã phát huy hiệu quả, người dân đồng thuận, tích cực góp công, góp sức chung tay cùng Nhà nước để xây dựng NTM.
Xác định nhân dân là lực lượng đông đảo nhất, là chủ thể trong xây dựng NTM, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động luôn được các địa phương chú trọng, triển khai sâu rộng tới quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau, nội dung truyền tải phong phú, đa dạng nên đã tạo được những chuyển biến lớn, khích lệ cả về tư tưởng, nhận thức và hành động, nhân dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất, tiền mặt để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Sau gần 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay  toàn tỉnh đã huy động được trên 2.600 tỷ đồng từ nhân dân đóng góp, gần 163 tỷ đồng từ doanh nghiệp đóng góp và trên 122 tỷ đồng từ con em xa quê ủng hộ. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa huy động được cùng với nguồn ngân sách của Nhà nước, các địa phương đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường. Đến nay, bình quân mỗi xã trong tỉnh đã đạt 9,3/19 tiêu chí, tăng 2,5 tiêu chí so với năm 2011, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các địa phương đã làm mới được trên 300km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, xây mới được 5 chiếc cầu, duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp 263km đường giao thông nông thôn, các tuyến đường thuộc cấp huyện quản lý là gần 320km đã được cứng hóa 100%; tuyến đường xã là trên 960km, tỷ lệ cứng hóa đạt 88%; tuyến thôn là trên 1.700km, tỷ lệ cứng hóa đạt trên 87%. Hệ thống lưới điện được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, có 704/704 trạm biến áp đạt chuẩn NTM, 100% đường dây trung thế, trên 86% đường dây hạ thế đạt chuẩn NTM. Các địa phương đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, trạm y tế, phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa. 
 
Đường giao thông nội đồng của xã Hồng Vân (Ân Thi) được xây dựng từ nguồn xã hội hóa
Đường giao thông nội đồng của xã Hồng Vân (Ân Thi) được xây dựng từ nguồn xã hội hóa

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê tông mới trải phẳng phiu, rộng rãi, ông Nguyễn Văn Đương, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân (Ân Thi) cho biết: “Xuất phát từ xã thuần nông nên khi triển khai xây dựng NTM xã còn gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, chúng tôi đã phát động phong trào xã hội hóa, khuyến khích nhân dân chung tay xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã thành lập và giao cho các tiểu ban xây dựng NTM ở từng thôn tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được vai trò và ý nghĩa của chương trình đồng thời góp công, góp sức theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để đạt hiệu quả cao nhất. Tính đến nay, xã đã huy động được trên 1,6 tỷ đồng từ con em xa quê, trên 2,7 tỷ đồng, 141m2 đất từ nhân dân trong xã cùng hàng nghìn ngày công lao động đóng góp xây dựng NTM, điển hình như: ông Nguyễn Duy Hưng ủng hộ 1 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Hiệu ủng hộ 50 triệu đồng; ông Phạm Huy Thông ủng hộ 45 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Hòa ủng hộ 30 triệu đồng…”.

Ông Nguyễn Duy Hưng, một người dân xã Hồng Vân hiện đang sinh sống, làm việc xa quê hương nói: “Biết quê hương đang thực hiện chương trình xây dựng NTM, tôi đã ủng hộ 1 tỷ đồng để xã hoàn thiện 3 công trình là trạm y tế xã, nhà hiệu bộ trường THCS Hồng Vân và Nhà văn hóa thôn Đan Tràm 1. Tôi thấy việc đóng góp tiền của, công sức xây dựng quê hương trước hết là làm đẹp cho nhà mình, thôn, xã mình và cũng là trách nhiệm của người công dân đóng góp cho công cuộc đổi mới của quê hương. Sau này khi xã triển khai các công trình phúc lợi khác, gia đình tôi cũng vẫn tiếp tục hưởng ứng nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần”
Là xã điểm trong xây dựng NTM của huyện Phù Cừ, đến nay Quang Hưng đã cơ bản hoàn thành 15/19 tiêu chí. Bây giờ, đến với Quang Hưng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước một vùng nông thôn trù phú, sôi động với kinh tế, xã hội phát triển. Ông Vũ Mạnh Tuyển, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Kinh nghiệm triển khai chương trình xây dựng NTM ở địa phương cho thấy, nhờ làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện đề án xây dựng NTM đã tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân về phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Từ khi triển khai thực hiện chương trình đến nay xã đã tổ chức trên 60 hội nghị từ xã đến các thôn, tuyên truyền cho gần 4 nghìn lượt người về công tác xây dựng NTM. Việc tuyên tuyền, vận động xây dựng NTM gắn kết chặt chẽ với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, xã quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn để người dân có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho việc xây dựng quê hương”.
Ông Đặng Văn Sỹ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hưng Yên kiêm Trưởng Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho biết: “Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân cùng góp công sức, trí tuệ, vật tư cho xây dựng NTM. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực của các địa phương; ban hành cơ chế, chính sách tạo sức hút vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân và các nguồn vốn tín dụng, các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh… để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM”.
 
Hương Giang
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)