UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa

* Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
 
Ngày 9.5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất vụ xuân, kế hoạch, giải pháp sản xuất vụ mùa và phương hướng sản xuất vụ đông. Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành, các huyện, thành phố.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Vụ xuân năm nay toàn tỉnh gieo, cấy trên 39 nghìn ha lúa, đạt gần 99% kế hoạch, tập trung chủ yếu là các giống ngắn ngày, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 54,3% diện tích, lúa lai đạt gần 10 nghìn ha. Đến ngày 8.5 diện tích lúa trỗ được 915 ha, dự kiến trỗ tập trung từ ngày 15 - 20.5. Các địa phương đã triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu được 415 ha ở 15 cánh đồng tại 6 huyện. Diễn biến thời tiết bất thuận từ đầu vụ đã ảnh hướng tới quá trình thụ phấn, đậu quả của nhãn, vải. Hiện nay, cây nhãn, vải đang ở giai đoạn phát triển quả non.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 39,8 nghìn ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 61,8 tạ/ha, sản lượng trên 245 nghìn tấn. Trong đó, lúa mùa sớm chiếm khoảng 10 - 15%, mùa trung chiếm 85 - 90% diện tích gieo cấy, lúa chất lượng cao bố trí gieo cấy khoảng 22 nghìn ha. Vụ này, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện và mở rộng các điểm cánh đồng mẫu, tổng diện tích dự kiến 200 ha. Vụ đông 2014, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 13,5 nghìn ha rau màu các loại. Mỗi địa phương xây dựng ít nhất từ 1 - 2 "cánh đồng mẫu" trồng cây vụ đông với diện tích 10 ha trở lên... 
Để thực hiện đạt kết quả, tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt thu hoạch nhanh, làm đất nhanh, gieo cấy nhanh và đủ giống, đủ nước, đủ phân bón; Phải kẻ vẽ bảng lịch thời vụ, cơ cấu giống tại bản tin của từng thôn, xóm và dán tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh giống để nông dân biết, thực hiện. Các địa phương, đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch luân chuyển giống do dự án sản xuất giống lúa ở vụ xuân 2014 giữa các địa phương trong tỉnh, bảo đảm sử dụng hết lượng giống sẵn có, tránh lãng phí; tập trung sửa chữa, nâng cấp, thay thế các phương tiện làm đất cũ, hỏng, mua máy làm đất mới, công suất lớn hơn để làm đất kỹ, nhuyễn theo phương châm “gặt đến đâu làm đất ngay đến đó”; Chủ động gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa  có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như: QR1, KD18, GS333 để gieo.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường đề nghị các ngành, địa phương tập trung công tác phòng trừ sâu, bệnh hại lúa xuân cuối vụ, cung ứng thuốc kịp thời, hướng dẫn nông dân phun trừ hiệu quả; giữ đủ nước để lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi; chủ động các giải pháp phòng, chống úng cho lúa, hoa màu, cây ăn quả; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Các địa phương cần có kế hoạch chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất tổng hợp trồng các cây ngắn ngày kết hợp chăn nuôi, thủy sản; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương; xây dựng kế hoạch để thực hiện hoàn thành phương án dồn thửa đổi ruộng; trong sản xuất vụ mùa cần chủ động giống lúa dự phòng khi có mưa úng xảy ra. Tỉnh sẽ xem xét một số giống cây trồng để hỗ trợ trong sản xuất vụ đông.
 
Đào Ban
 
;