Hưng Yên: 6 tháng, huy động trên 4,8 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

Đường giao thông xã Tống Trân (Phù Cừ) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và sự đóng góp của nhân dân
Đường giao thông xã Tống Trân (Phù Cừ) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và sự đóng góp của nhân dân
Thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm nay tổng nguồn vốn toàn tỉnh Hưng Yên huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới ước đạt trên 4,8 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 322 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp 165 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 4,3 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn nói trên được sử dụng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, đã có gần 85 km đường giao thông được đầu tư làm mới, 135 km đường giao thông được nâng cấp; tỉnh trích ngân sách 70 tỷ đồng hỗ trợ các xã mua xi măng làm đường giao thông thôn, xóm, đường ra đồng…
Từ những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động và ý thức tham gia của người dân, đến nay bình quân toàn tỉnh đã đạt được 10,2 tiêu chí/xã, tăng 1,3 tiêu chí/xã so với năm 2013, trong đó có 38 xã đạt trên 13 tiêu chí, chiếm 26%.
 
PV
;