Dư nợ cho vay chính sách tăng gần 5.000 tỷ đồng

10:38, 11/07/2014
 Ngày 10-7, tại cuộc họp thường kỳ quý 2-2014 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc ngân hàng này cho biết: đến hết tháng 6-2014, tổng dư nợ cho vay chính sách đạt 126.666 tỷ đồng, tăng 4.967 tỷ đồng so với cuối năm 2013.
 
Trong đó, dư nợ cho vay hộ cận nghèo tăng 6.527 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 1.731 tỷ đồng và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn tăng 294 tỷ đồng... Ngân hàng CSXH đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tại cuộc họp, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình yêu cầu trong 6 tháng cuối năm Ngân hàng CSXH cần huy động đủ nguồn vốn theo chỉ tiêu được giao để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn vốn cho hộ nghèo vay, Ngân hàng CSXH cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ việc bình xét, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng.
 
Theo HÀM YÊN/SGGPO
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)