Văn Giang: Phấn đấu thu nhập 135 triệu đồng/ha đất canh tác

Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn trong huyện Văn Giang thực hiện gieo trồng trên 3,6 nghìn ha rau, màu các loại, trong đó gần 1,5 nghìn ha lúa xuân, 1,1 nghìn ha cây thực phẩm (bao gồm cả diện tích trồng xen diện tích cây ăn quả chưa khép tán), 82 ha cây công nghiệp, trên 753 ha cây dược liệu, cây cảnh ngắn ngày, trên 653 ha cây ăn quả… Tổng giá trị thu được từ lĩnh vực trồng trọt của toàn huyện đã thực hiện ước đạt trên 302 tỷ đồng, chiếm 43,33% cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện. Bình quân thu nhập trên mỗi héc – ta đất canh tác toàn huyện đạt được từ đầu năm đến nay ước đạt 86,6 triệu đồng. 
Để đạt được mục tiêu phấn đấu cả năm 2014 đạt 135 triệu đồng/ha canh tác, tăng 2 triệu đồng/ha so với năm 2013, huyện Văn Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các biện pháp sản xuất thâm canh mới nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Các cây trồng cho giá trị kinh tế cao hơn, thị trường tiêu thụ thuận lợi được huyện chú trọng mở rộng diện tích, trong đó mở rộng diện tích gieo trồng cây thực phẩm bằng cách tăng nhanh vòng quay, tận dụng diện tích cây ăn quả chưa khép tán để trồng xen, trồng gối; mở rộng diện tích vườn hoa, cây cảnh… Văn Giang là huyện dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về mức thu nhập đạt được trên mỗi héc – ta đất canh tác.
 
PV
;