Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi

19:23, 22/08/2014
Ngày 22.8, ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Hưng Yên
Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường và đoàn đã đến kiểm tra tại các đơn vị gồm: Trung tâm truyền tinh nhân tạo lợn, Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên, Công ty cổ phần thủy sản Hưng Yên. Theo báo cáo của Trung tâm truyền tinh nhân tạo lợn, hiện nay trung tâm có tổng diện tích trên 6 nghìn m2, 10 cán bộ, công nhân viên; năm 2013 trung tâm cung cấp được 59 nghìn liều tinh lợn, từ đầu năm đến nay sản xuất và cung ứng được 20 nghìn liều. Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên có tổng diện tích đất sản xuất, kinh doanh gần 70 ha, hằng năm cung ứng khoảng 500 tấn thóc giống. Hiện nay, công ty giảm diện tích sản xuất giống lúa tẻ, tập trung sản xuất các giống lúa nếp, trong đó chủ yếu là giống lúa nếp thơm Hưng Yên; mở thêm dịch vụ cung cấp máy nông nghiệp, bảo hành, bảo trì; hướng tới mở dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp. Công ty cổ phần thủy sản Hưng Yên có diện tích 40 ha, số lao động hiện có là 17 người, 6 tháng đầu năm nay công ty sản xuất và cung ứng được trên 145 triệu con cá bột.

Tham quan thực tế mô hình sản xuất và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường yêu cầu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh cần phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi. Trung tâm truyền tinh nhân tạo lợn cần chú trọng nâng cao chất lượng đàn lợn đực giống và lợn nái, có phương án phát triển mở rộng giống gia súc như trâu, bò. Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên cần nghiên cứu phương án chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp; sản xuất giống cây trồng cần chú ý đến chất lượng, tập trung sản xuất một số cây trồng chủ lực, có tiềm năng. Công ty cổ phần thủy sản Hưng Yên cần nâng cao chất lượng đàn cá bố, mẹ; để hoạt động hiệu quả cần tận dụng lợi thế về đất đai, người lao động. Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường gợi ý Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị xây dựng Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản của tỉnh để nghiên cứu, chọn tạo ra các loại giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cung ứng cho nông dân sản xuất, giảm chi phí, nâng cao thu nhập. 
 
Đào Ban