Hưng Yên: Bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

* Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh chủ trì hội nghị
 
Ngày 12.8, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh  Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2014 và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới những tháng cuối năm. Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị  trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Chu Anh Thuyên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Cùng dự còn có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã làm điểm và xã đăng ký hoàn thành sớm xây dựng nông thôn mới. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã huy động được hơn 843 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và tỉnh là 142,3 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã là 150,9 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, huy động từ các doanh nghiệp, từ cộng đồng dân cư. Đã có thêm hơn 260 km đường giao thông nông thôn được làm mới và nâng cấp; hàng trăm phòng học được xây mới; hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư, phần lớn nhà ở dân cư đã bảo đảm đạt tiêu chí. Công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm đẩy mạnh, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, giảm nghèo, an sinh xã hội, phát  triển y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững quốc phòng- an ninh, quân sự địa phương. Toàn tỉnh có 70 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 103 xã cơ bản đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm, 26 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo. Những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh xây dựng phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; sử dụng tốt các nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2014 có 19 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị đã thảo luận về những giải pháp, cách làm hay để hoàn thành các tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung công tác huy động nguồn lực, dồn thửa đổi ruộng, làm đường giao thông, xử lý đất dôi dư, vệ sinh môi trường…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt hơn nữa, cụ thể tới từng công việc ở cơ sở; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, tập trung tuyên truyền điển hình tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn tỉnh. Đồng thời  chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp quy hoạch nông thôn mới; Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn; Tập trung cao hơn cho phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp; Quan tâm đúng mức tới văn hóa, xã hội và môi trường; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Huy động tốt hơn nữa mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
 
Vi Ngoan
;