Xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên: Dồn lực về đích (Bài 3)

Trong số 145 xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay có 19 xã đã đăng ký, cam kết đạt chuẩn NTM trong năm 2014 cho thấy sự phấn đấu, nỗ lực và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Hưng Yên đang dồn lực để về đích. 
 
Những chuyển biến tích cực
 
Đến cuối tháng 7, toàn tỉnh Hưng Yên đạt bình quân 11,3 tiêu chí NTM /xã, tăng gần 4 tiêu chí/xã so với năm 2011. Trong số 21 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên có 2 xã đạt 18 tiêu chí, 3 xã đạt 17 tiêu chí, 6 xã đạt 16 tiêu chí. Kề đó là 20 xã cơ bản đạt 13 – 14 tiêu chí. Toàn tỉnh không có xã nào đạt dưới 6 tiêu chí.
Mặc dù đến thời điểm này toàn tỉnh Hưng Yên chưa có xã đạt chuẩn NTM song ở tất cả 145 xã, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã cảm nhận được sự đổi thay tốt đẹp hơn từ quá trình xây dựng NTM đem lại. Đó là quy hoạch khá rõ ràng, mạch lạc và sự đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đến những kết quả bước đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập; các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực… Chị Lê Thị Lý, xã Quang Hưng (Phù Cừ) - xã duy nhất của tỉnh Hưng Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có nỗ lực cao trong phong trào thi đua xây dựng NTM - phấn khởi nói: “Chúng tôi đã bước sang vụ thứ sáu gieo cấy trên một mảnh ruộng. Hiệu quả từ đồng ruộng cao hơn trước do gieo cấy đồng loạt, chăm sóc, thuê máy gặt, làm vụ đông đều thuận lợi. Đường sá nội đồng, hệ thống thủy lợi rộng rãi, làm gì cũng thuận. Chúng tôi càng cảm nhận rõ lợi ích của NTM hơn khi đường làng, ngõ xóm, công trình phúc lợi của xã khang trang, rộng rãi, sạch đẹp, nghĩa trang quy hoạch gọn gàng...”.
 
Một góc làng quê xã Đức Thắng (Tiên Lữ)
Một góc làng quê xã Đức Thắng (Tiên Lữ)

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực song công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; sự lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Công tác đánh giá thực trạng nông thôn theo tiêu chí NTM tại một số địa phương chưa sát với thực tế; nhận thức của một bộ phận nhân dân còn chưa đầy đủ... Đây là những vấn đề cần khắc phục trong tiến trình xây dựng NTM.

Dồn lực về đích
 
Phấn đấu đến năm 2015 có 25% số xã đạt chuẩn NTM, toàn tỉnh đang dồn sức thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ. Riêng với 19 xã cam kết về đích năm nay hầu hết đều có xuất phát điểm khá so với các xã còn lại song quan trọng hơn là quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của người dân các nơi này rất cao. Trong số đó, ngoài những xã làm điểm còn có những xã không thuộc diện làm điểm như Đình Cao (Phù Cừ), Đông Kết (Khoái Châu), Nhật Tân (Tiên Lữ), Phùng Chí Kiên (Mỹ Hào), Trưng Trắc (Văn Lâm). Các tiêu chí chưa hoàn thành tại những xã này chủ yếu là các tiêu chí đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn: thủy lợi, môi trường, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa…
Tân Quang (Văn Lâm) là một trong hai xã dẫn đầu tỉnh về tiến độ xây dựng NTM. Đến giữa tháng 8, toàn xã chỉ còn hai nội dung trong tiêu chí môi trường cần hoàn thiện, đó là xây dựng hệ thống thoát nước và cải tạo khu ao Ngõ Cả (thôn Bình Lương) để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Ông Cao Bá Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quang cho biết: “Chúng tôi đang quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ này trong quý IV năm nay. Chỉ còn nội dung này nữa xã sẽ hoàn thành 19 tiêu chí NTM, vì vậy mọi công việc liên quan đang được thực hiện quyết liệt trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch”.
 
Nâng cao thu nhập trên đồng ruộng – Một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
Nâng cao thu nhập trên đồng ruộng – Một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

Xã Thiện Phiến (Tiên Lữ) đang tiếp tục nỗ lực xử lý đất dôi dư, đấu giá đất giãn dân để tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng điểm thu gom, tập kết rác thải theo quy hoạch. Hoàn thành các nội dung này, Thiện Phiến sẽ đạt yêu cầu về đích NTM. Ông Đào Xuân Chính, Chủ tịch UBND xã đề nghị ngoài sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã, tỉnh, huyện ưu tiên hỗ trợ các xã chuẩn bị về đích nhiều hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cũng như bố trí nguồn lực đầu tư. Bởi tại những xã này, sự đóng góp của nhân dân đã rất lớn, từ sức người, sức của và đất đai nên việc tiếp tục huy động nguồn vốn thời gian tới rất khó khăn. 

Với chủ trương vướng mắc ở đâu thì xem xét tháo gỡ ở đó, làm rõ từng nội dung người dân, thôn, xã, huyện, tỉnh phải làm, tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực không ngừng thực hiện các giải pháp đồng bộ để phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch về đích của năm 2014 và 2015. Quan điểm của tỉnh là ưu tiên thực hiện trước tiêu chí nào không cần nhiều nguồn lực tài chính, đồng thời đưa kết quả xây dựng NTM là một tiêu chí để xét thi đua của tập thể và cá nhân hàng năm; mỗi cấp, mỗi ngành cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng NTM; từng xã xác định lộ trình phấn đấu cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa phương, lựa chọn thứ tự các tiêu chí phấn đấu để mỗi năm có thêm từ 2-3 tiêu chí đạt chuẩn NTM. 
Tỉnh tiến hành kiểm tra, phân tích thuận lợi, khó khăn của 35 xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên để có hướng tháo gỡ phù hợp, kịp thời, giúp đẩy nhanh tiến độ về đích. Đối với những xã đã đạt nhiều tiêu chí, nhất là các xã cam kết về đích từ nay đến năm 2015, tỉnh có chủ trương ưu tiên tập trung các nguồn lực giúp các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã dành trên 843 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó nguồn vốn ngân sách các cấp và vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên 621 tỷ đồng. Đó là chưa kể trên 11,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn; trên 56 tỷ đồng thu từ xử lý đất dôi dư mà tỉnh tạo cơ chế cho các xã được hưởng 100% để dành cho xây dựng NTM; dành cho mỗi xã 1 – 3 ha tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng… UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, tăng cường đầu tư các dự án, chương trình góp phần nâng cao thu nhập cho người dân... Những giải pháp này tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tiếp theo nhằm giúp các xã hoàn thành mục tiêu đề ra. 
Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh cho rằng muốn đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng từng tiêu chí, ngoài vấn đề vốn đầu tư, toàn tỉnh cần tập trung làm chuyển biến tốt hơn hai vấn đề. Thứ nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, quyết liệt hơn, đặc biệt từ xã, thôn. Điều quan trọng là cơ sở sáng tạo, quyết tâm, động viên được nhân dân, biết phát huy lợi thế, tiềm năng của từng tổ chức, cá nhân thì việc khó cũng sẽ làm được. Thứ hai là trong công tác tuyên truyền, vận động, bên cạnh làm tốt công khai, dân chủ, minh bạch còn phải nêu gương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt, có những sáng tạo, sáng kiến để thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền, nhân rộng các cách làm hay của cơ sở.
Với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân toàn tỉnh, hy vọng rằng các mục tiêu thực hiện chương trình xây dựng NTM ở Hưng Yên sẽ sớm hoàn thành góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. 
 
Đào Thắm
 
 
 
;