Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng tăng 17,3%

10:39, 04/09/2014
Bộ Tài chính cho biết, 8 tháng vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013. 
 
Trong đó, tổng thu nội địa ước đạt 389,28 nghìn tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013. Thu NSNN đạt khá là do nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước, gồm: thu từ khu vực nhà nước đạt 70,8% dự toán, tăng 37,2% so với cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 71,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,2% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ. 
 
* Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra về xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách năm 2012. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các đơn vị được thanh tra, kiểm toán tập trung thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đối với các đơn vị theo đúng quy định. Những nội dung mà đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của KTNN, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và cơ quan KTNN trước ngày 30-11-2014.
 
Theo Khánh Ly/hanoimoi.com
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)