Trên 9,5 tỷ đồng hỗ trợ nông dân sản xuất vụ đông 2014 - 2015

11:31, 22/09/2014
Nhằm khuyến khích nông dân mở rộng diện tích gieo trồng rau màu vụ đông, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và thu nhập, vụ đông 2014 – 2015 tỉnh Hưng Yên có kế hoạch hỗ trợ nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh với tổng kinh phí ước tính trên 9,5 tỷ đồng. 
 
Nông dân Khoái Châu trồng khoai tây theo chương trình hỗ trợ của tỉnh vụ đông năm 2013 - 2014
Nông dân Khoái Châu trồng khoai tây theo chương trình hỗ trợ của tỉnh vụ đông năm 2013 - 2014

Theo đó, ngân sách tỉnh có kế hoạch hỗ trợ gieo trồng 198 ha lạc với mức 11 triệu đồng/ha; 710 ha trồng đậu tương với mức 2,4 triệu đồng/ha; 1.100 ha trồng ngô nếp lai với mức 1,5 triệu đồng/ha; 300 ha khoai tây với mức 10 triệu đồng/ha; 450 ha bí ngô lai F1 với  mức 1,7 triệu đồng/ha. 

Để nông dân sản xuất vụ đông thuận lợi, tỉnh có kế hoạch dành kinh phí tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ thuật về biện pháp sản xuất, thâm canh giống cây trồng mới; tổ chức hội thảo đầu bờ, tham quan học tập mô hình tiêu biểu… UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cụ thể chủng loại giống đáp ứng yêu cầu, điều kiện, các biện pháp kỹ thuật sản xuất thâm canh; giao Sở Tài chính bố trí ngân sách cho các huyện, thành phố để chủ động ký hợp đồng mua giống hỗ trợ nông dân, hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ thanh, quyết toán tài chính bảo đảm sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hiệu quả… 
Được biết, vụ đông 2013 – 2014, tỉnh đã dành gần 6 tỷ đồng hỗ trợ cho các huyện, thành phố mua giống chất lượng cao cho nông dân gieo trồng và thu được kết quả tốt. 
 
Đào Thắm
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)