Vốn FDI đăng ký giảm, giải ngân tăng

10:54, 25/09/2014
Tính cả vốn cấp mới và tăng thêm, từ đầu năm đến ngày 20-9, cả nước đã thu hút 11,18 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 74,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vốn giải ngân của các doanh nghiệp FDI đạt 8,9 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2013.
Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhất, với 571 dự án đăng ký mới, và tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt 7,7 tỷ USD, chiếm 98,3% tổng vốn đầu tư trong 9 tháng đầu năm.
Hàn Quốc dẫn đầu với 3,55 tỷ USD tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm, chiếm 31,8% tổng vốn đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư tại 50/63 tỉnh thành trong cả nước, trong đó, Bắc Ninh thu hút nhiều nhất với 1,36 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư; TPHCM đứng thứ 2 với 1,28 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư và Đồng Nai đứng thứ 3 với 1,17 tỷ USD, chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư.
 
Theo ANH PHƯƠNG/SGGPO
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)