Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB ở Hưng Yên

18:19, 21/10/2014
Theo tổng hợp của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh, đến hết quý III, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh mới đạt 53,2%, bằng khoảng 72% so với cùng kỳ. Năm 2014, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án XDCB chiếm gần 39% tổng vốn kế hoạch, trong đó bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý chiếm trên 52% tổng vốn kế hoạch. Chiếm tỷ trọng lớn nhưng đến hết quý III, tỷ lệ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án Trung ương quản lý đạt 24,2% kế hoạch; giải ngân cho các dự án do tỉnh quản lý đạt trên 39% kế hoạch. Theo phân tích của KBNN tỉnh, chính điều này khiến tỷ lệ giải ngân vốn XDCB của toàn tỉnh qua 9 tháng mới đạt 53,2% kế hoạch. Đáng kể là một số dự án được bố trí vốn lớn có tỷ lệ giải ngân rất thấp, điển hình như Dự án củng cố nâng cấp đê tả sông Hồng được bố trí 431 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, nhưng đến hết quý III mới giải ngân được 11,8%; Dự án nạo vét sông Đồng Quê – Cửu An giải ngân được 3,4% trong tổng số vốn được bố trí trên 67,2 tỷ đồng; Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét sông Điện Biên giải ngân được 26,7% trong tổng số vốn được bố trí 42,7 tỷ đồng; Gói mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh được bố trí 26,2 tỷ đồng, giải ngân mới đạt 17,8%. 
 
Công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách
Công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Từ 745 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư XDCB của ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án trong năm 2014, đến hết quý III cũng mới giải ngân được trên 53,6% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ giải ngân đối với nguồn vốn XDCB tập trung và nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ đạt khá nhất (74 – 79% kế hoạch), còn lại đều rất thấp: Giải ngân nguồn vốn từ tiền sử dụng đất đạt trên 27,8%, nguồn vốn nước ngoài (ODA) xấp xỉ 30%, nguồn xổ số kiến thiết 13,3%. Một số công trình được bố trí vốn tương đối khá nhưng đến nay chưa giải ngân được, điển hình như: Khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh; Nhà thí nghiệm thực hành Trường THPT Triệu Quang Phục; một số dự án giao thông do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư… Ngoài ra, từ khó khăn về nguồn thu tiền sử dụng đất, nhiều dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư được bố trí vốn từ nguồn này có tiến độ giải ngân rất chậm, điển hình là các dự án thuộc ngành giao thông giải ngân 1,7% kế hoạch, ngành nông nghiệp thủy lợi giải ngân 11,6% kế hoạch. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng phòng Kiểm soát chi KBNN tỉnh cho biết, tại KBNN tỉnh hiện không còn tồn các loại giấy, hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư XDCB. Hồ sơ có đến đâu được kiểm soát đến đó, nếu không đủ điều kiện sẽ trả ngay chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện. 

Có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB chậm: Cơ chế chính sách, công tác tổ chức thực hiện, năng lực thi công của một số nhà thầu… Thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách quản lý vốn đầu tư XDCB đã được ban hành, sửa đổi theo hướng tăng cường tính chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước. Song, một số chủ đầu tư cho rằng vẫn còn vướng mắc khi thực hiện tạm ứng vốn theo Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án ODA, mức vốn tạm ứng đối với các hợp đồng nhập khẩu thiết bị, vướng mắc về bảo lãnh tạm ứng theo Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với trường hợp dân tự làm... Trong quá trình thực hiện, một số nhà thầu không những năng lực tài chính và năng lực thi công chưa tốt mà việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị thanh toán cũng làm chưa tròn nên vừa làm chậm tiến độ thi công, vừa làm chậm tiến độ giải ngân vốn của dự án. Không ít những dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục đề nghị thanh toán vốn. Thậm chí, với một số dự án đã được quyết toán, được bố trí vốn nhưng việc thanh toán vốn cũng nhôi nhai, có những dự án đến thời điểm này vẫn chưa có hồ sơ đề nghị thanh toán gửi đến cơ quan KBNN. Một số dự án phải thay đổi thiết kế nên nhiều nhiệm vụ trong quy trình XDCB phải thực hiện lại từ đầu khiến thời gian thi công, giải ngân vốn cũng chậm lại…
 
Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200 (nay là đường tỉnh 376) có tiến độ giải ngân vốn nhanh
Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 376 có tiến độ giải ngân vốn nhanh

Những tháng cuối năm, lượng vốn đầu tư XDCB cần tập trung giải ngân gần bằng cả ba quý trước đó cộng lại. Trong hoàn cảnh đó, để bảo đảm kiểm soát chi chặt chẽ, đúng chế độ của Nhà nước và an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, ngành KBNN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai quy trình, hồ sơ, thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước; tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung mới đối với các thủ tục hành chính còn thiếu hoặc chưa phù hợp với quy định mới của Nhà nước nhằm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư khi đến giao dịch tại KBNN; thực hiện tốt công tác thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước… Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần bố trí cán bộ có năng lực, trình độ về chuyên môn để quản lý tốt dự án; lựa chọn đơn vị thi công hội đủ các điều kiện như có uy tín, có năng lực, có phương tiện... để giao công trình; hợp đồng với tư vấn giám sát có chuyên môn tốt để giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình; xây dựng kế hoạch làm việc hợp lý; thanh toán nguồn vốn của Nhà nước đầu tư ngay khi có khối lượng hoàn thành và bảo đảm đúng mục đích...

Đào Thắm
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)