Tăng trưởng tín dụng vượt kế hoạch đề ra

18:20, 30/10/2014
Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 10, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh vượt kế hoạch đề ra. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm là 12 - 14%. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân đạt 31.375,2 tỷ đồng, tăng 4.511,3 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm. Đây là sự nỗ lực của toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. 
Được biết, dư nợ toàn ngành giảm trong 3 tháng đầu năm và bắt đầu tăng trưởng từ tháng 4. Đến hết tháng 10, dư nợ phân theo thời hạn cho vay như sau: Cho vay ngắn hạn đạt 22.416,5 tỷ đồng, tăng 2.639,5 tỷ  đồng (13,4%) so đầu năm; cho vay trung, dài hạn đạt 8.958,8 tỷ đồng, tăng 1.871,8 tỷ đồng (26,4%) so đầu năm. Cho vay bằng VND đạt 29.500,4 tỷ đồng; cho vay bằng ngoại tệ đạt 1.874,8 tỷ đồng.
 
Minh Nghĩa
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)