Hưng Yên: Hỗ trợ 70 tỷ đồng mua xi măng làm đường xây dựng nông thôn mới

10:36, 21/11/2014
UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc tạm ứng từ nguồn kinh phí làm lương ngân sách tỉnh để hỗ trợ UBND các huyện, thành phố mua xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, UBND tỉnh tạm trích từ nguồn làm lương năm 2013 chuyển sang năm 2014 và nguồn thu tiền thuê đất Khu công nghiệp Thăng Long II để tạm ứng kinh phí hỗ trợ các huyện, thành phố hỗ trợ mua xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 10.9.2014 với số tiền 70 tỷ đồng. Trong đó huyện Khoái Châu được hỗ trợ 12 tỷ đồng; Ân Thi 10 tỷ đồng; Kim Động 8 tỷ đồng; Yên Mỹ 8 tỷ đồng; Tiên Lữ 7 tỷ đồng; Phù Cừ 6,5 tỷ đồng; Mỹ Hào 5,1 tỷ đồng; Văn Lâm 5 tỷ đồng; Văn Giang 4,2 tỷ đồng; thành phố Hưng Yên 4,2 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhệm chỉ đạo các xã được hỗ trợ kinh phí quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
 
T.L
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)