Hưng Yên: Thành lập mới hơn 500 doanh nghiệp

18:06, 18/11/2014
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 527 doanh nghiệp được thành lập mới. Trong tổng số 5.936 doanh nghiệp đăng ký hoat động sản xuất, kinh doanh, có 4.638 doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, chiếm 78,5% số doanh nghiệp. Trong thời gian này, có 38 doanh nghiệp giải thể, 22 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 984 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, 84 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã đóng mã số thuế, 208 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn.
Tuy còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đã có giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đóng góp nguồn thu ngân sách của tỉnh. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì tăng trưởng cao.
 
Đào Ban   
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)