Chính thức nới thời gian cho vay ngoại tệ với DN xuất khẩu, xăng dầu

11:45, 26/12/2014
Kể từ 1/1/2015, các doanh nghiệp (DN) đầu mối nhập khẩu xăng dầu và DN xuất khẩu sẽ được vay ngoại tệ thêm 1 năm nữa.
 
Ngày 25/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 43/2014 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.
 
Kể từ ngày 1/1/2015, TCTD được phép hoạt động bằng ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với 4 nhu cầu vốn, gồm:
 
DN xuất khẩu, xăng dầu được vay ngoại tệ thêm 1 năm (ảnh minh họa, nguồn: Internet)
DN xuất khẩu, xăng dầu được vay ngoại tệ thêm 1 năm (ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.
 
Cho vay ngắn hạn đối với DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2015 để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay. Quy định này thực hiện đến hết 31/12/2015.
 
Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ; khi vay được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết 31/12/2015.
 
Cho vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
 
TCTD xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài các nhu cầu vốn nêu trên thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định tại các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Chính phủ sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể theo trình tự, thủ tục quy định tại thông tư này...
 
Như vậy, sau một thời gian chờ đợi, NHNN đã chính thức có thông tư thay thế Thông tư 29/2013 về cho vay bằng ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú.
 
Theo Thông tư 29/2013, 2 nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ là DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu và DN xuất khẩu chỉ được vay ngoại tệ đến hết năm 2014, nhằm thực hiện chủ trương giảm tình trạng đô la hóa, chuyển dần từ huy động-cho vay sang mua-bán ngoại tệ.
 
Tuy nhiên, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, NHNN đã đánh giá tình hình hoạt động, cân nhắc trên cơ sở năm 2015 Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng 6,2%- mức cần có nhiều giải pháp hỗ trợ, trên cơ sở phân tích nhiều yếu tố nên NHNN đã quyết định các TCTD tiếp tục được tự quyết cho vay 2 nhu cầu vay ngoại tệ ngắn hạn để nhập khẩu xăng dầu và phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.
 
Theo Thanh Hương/hanoimoi.com
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)