Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt lãnh đạo 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014

11:49, 26/12/2014
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với đại diện các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với đại diện các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014.

Ngày 25-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt lãnh đạo 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam báo cáo Chủ tịch nước Chương trình Thương hiệu quốc gia trong thời gian qua. Là chương trình duy nhất của Chính phủ gắn với ba giá trị "Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong", nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia. Chương trình Thương hiệu quốc gia lần thứ tư năm 2014 đã công nhận 63 doanh nghiệp hàng đầu, trong đó có 48 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia từ năm trước, 15 doanh nghiệp mới được lựa chọn và công nhận năm 2014.
Trao đổi ý kiến với các đại biểu, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi quốc gia trên thế giới đều mong muốn khẳng định vị thế trong nhận thức chung của cộng đồng quốc tế, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, qua đó thu hút tối đa các nguồn lực cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Vì vậy, Chương trình Thương hiệu quốc gia có tác dụng xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với vị thế là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng.
Đánh giá cao các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia giữ được tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh, phát triển tốt về doanh thu, giữ vững thị trường trong nước và xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, đây là thời điểm để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới; đồng thời là cơ hội để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn thông qua việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, dự kiến ký kết các Hiệp định Thương mại tự do với EU, Hàn Quốc, Liên minh thuế quan Nga - Bê-la-rút - Ca-dắc-xtan, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Do vậy, các doanh nghiệp Thương hiệu Việt Nam cần tích cực, chủ động đóng vai trò là động lực cho sự phát triển trong năm 2015 và những năm tới.
Để hoàn thành những mục tiêu đó, Chủ tịch Nước yêu cầu các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia bảo đảm uy tín chất lượng sản phẩm, thông qua hệ thống sản xuất, kinh doanh tiên tiến và năng lực tài chính lành mạnh; không ngừng cải tiến công nghệ máy móc, nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh; tiếp tục nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình ở trong và ngoài nước. Hoan nghênh Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã tổ chức xây dựng và quảng bá Thương hiệu quốc gia, Chủ tịch nước mong, muốn thông qua việc công nhận danh hiệu, doanh nghiệp cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để có nhiều hơn các đơn vị đạt Thương hiệu quốc gia, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 
Theo nhandan.com
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)