Hưng Yên: Tổng doanh thu của các làng nghề ước đạt trên 1,8 nghìn tỷ đồng

17:46, 15/12/2014
Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 54 làng nghề đang hoạt động. Năm 2014, tổng doanh thu của các làng nghề ước đạt 1.804 tỷ đồng (bình quân 33,4 tỷ đồng/làng nghề). Trong đó, nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản có giá trị sản xuất ước đạt 776 tỷ đồng (chiếm 43%); nhóm ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ ước đạt 480,6 tỷ đồng (chiếm 26,7%); nhóm ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt 197,4 tỷ đồng (chiếm 10,9%); nhóm ngành nghề xây dựng, vận tải, dịch vụ khác ước đạt 350 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng giá trị sản xuất ngành nghề.
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)