Hưng Yên: Triển khai công tác kiểm kê đất đai

16:54, 19/12/2014
Ngày 19.12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Dự chỉ đạo hội nghị có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã quán triệt, triển khai một số văn bản như: Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 1.8.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2.6.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21.11.2014 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13.10.2014 của UBND tỉnh. Hội nghị cũng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như: Hướng dẫn khoanh vẽ phục vụ kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai... Đồng thời tổ chức thảo luận, giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc khẳng định số liệu của kiểm kê đất đai là nguồn tài liệu chính để phục vụ việc hoạch định các chính sách liên quan đến tài nguyên đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp vào cuộc tích cực và chịu trách nhiệm chính về kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương mình. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố cần cử cán bộ theo dõi, giám sát và hướng dẫn các xã trong quá trình triển khai, thực hiện. Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, ngay từ đầu và kiểm tra trên thực địa, rà soát đến từng khu đất. Đây là những yêu cầu bắt buộc nhằm đem lại kết quả chính xác nhất, hạn chế thấp nhất những sai sót trong quá trình thực hiện.
 
Mai Nhung
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)