Không hạ thấp tiêu chuẩn những tiêu chí xây dựng nông thôn mới quan trọng

11:35, 12/12/2014
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vừa đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh tiêu chí NTM phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là vùng khó khăn, vùng đặc thù. 
 
Tuy nhiên, không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng của các tiêu chí đạt chuẩn, đặc biệt các tiêu chí quan trọng như thu nhập, giảm hộ nghèo, giáo dục, y tế... để bảo đảm chương trình thực hiện mang lại hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân và giữ gìn được cảnh quan, văn hóa của từng vùng, miền, địa phương. 
 
Phó Thủ tướng cũng cho phép tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn để phù hợp với thực tiễn của các địa phương và nhu cầu phát triển của từng vùng. Trên cơ sở đó, có thể xem xét quy định những chỉ tiêu đạt chuẩn bắt buộc và những chỉ tiêu linh hoạt phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng, miền, địa phương. 
 
Theo Ban chỉ đạo, kết thúc năm 2014, cả nước có khoảng 785 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 8,8% tổng số xã; 1.258 xã đạt 15-18 tiêu chí; 2.836 xã đạt 10-14 tiêu chí; 2.964 xã 5-9 tiêu chí; 945 xã đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã trắng tiêu chí về xây dựng NTM...
 
Theo Hoài Thu/hanoimoi.com

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)