Quý I.2015: Đưa vào hoạt động Trạm biến áp 220kV Kim Động

17:49, 12/12/2014

Thực hiện quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hưng Yên, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia đã triển khai xây dựng Trạm biến áp 220 kV Kim Động có công suất 250 MVA trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động). Đây là trạm biến áp 220kV thứ hai được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng

Trạm biến áp 220kV Kim Động có nhiệm vụ cấp điện cho đường dây 110 kV Kim Động- Khoái Châu và đường dây 110kV Kim Động- Phố Cao- Hải Dương, đồng thời là nút quan trọng liên kết với trạm biến áp 220kV Thường Tín qua đường dây 220 kV Thường Tín - Kim Động và trạm biến áp 220kV Thái Bình qua đường dây 220 kV Thái Bình - Kim Động để bảo đảm cung cấp điện liên tục cho các phụ tải. Hiện nay, các nhà thầu đang gấp rút lắp đặt hoàn thiện thiết bị, thí nghiệm thiết bị và hiệu chỉnh hệ thống rơ - le bảo vệ. Dự kiến, Trạm biến áp 220kV Kim Động sẽ được đấu nối và đóng điện vào đầu quý I.2015. Khi đi vào hoạt động, Trạm biến áp 220kV Kim Động có vai trò quan trọng trong việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các tỉnh lân cận. 
 
Minh Huệ

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)