Công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

15:42, 02/01/2015
Thị trấn Bần Yên Nhân hôm nay
Thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Quyết định số 1588/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng (đô thị Mỹ Hào), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng (đô thị Mỹ Hào) gồm thị trấn Bần Yên Nhân và 5 xã: Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Minh Đức và một phần xã Phan Đình Phùng với diện tích 3.441 ha. Những năm gần đây, đô thị Mỹ Hào có tốc độ phát triển nhanh chóng, kinh tế tăng trưởng bình quân 14,82%/năm.

Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)