Gam màu sáng trong sản xuất nông nghiệp ở Hưng Yên

10:58, 01/01/2015
N ăm 2014, sản xuất nông nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn, song được sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và nông dân, nông nghiệp tỉnh nhà đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Năm 2014, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,35% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, trong đó lĩnh vực trồng trọt 42,88%; chăn nuôi, thủy sản 55,05%; dịch vụ nông nghiệp 2,07%. Đặc biệt lĩnh vực trồng trọt đạt diện tích gần 108 nghìn ha, sản lượng thóc đạt gần 490 nghìn tấn. Toàn tỉnh đã xây dựng được 47 “cánh đồng mẫu”, với tổng diện tích 877 ha. Cơ giới hóa trong sản xuất được áp dụng với tỷ lệ cao trong các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch… góp phần tăng hiệu quả kinh tế so với sản xuất đại trà từ 10 - 20 triệu đồng/ha. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản có sự tăng trưởng bền vững, đạt giá trị gần 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 126 nghìn tấn, sản lượng thuỷ sản đạt 32 nghìn tấn… Cây rau màu cho hiệu quả sản xuất cao, mô hình sản xuất rau an toàn ở các huyện: Tiên Lữ, Yên Mỹ, Văn Giang, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Cây ăn quả chuyển đổi theo hướng tăng giá trị, hình thành các vùng sản xuất nhãn với diện tích lớn ở Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên, cho thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng/ha/năm; cây có múi như quýt đường canh, cam Vinh, bưởi Diễn, bưởi Hoàng Trạch… cho thu nhập trung bình 250-350 triệu đồng/ha.
 
Mô hình trồng ngô GS8 tại xã Hoàng Hanh (thành phố Hưng Yên)
Mô hình trồng ngô GS8 tại xã Hoàng Hanh (thành phố Hưng Yên)

Một trong những nét nổi bật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thời gian qua đó là bước đầu sản xuất theo định hướng và nhu cầu thị trường, làm nâng cao giá trị gia tăng, hạn chế thấp tình trạng “được mùa, rớt giá”. Công tác xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu đối với một số nông sản chủ lực của tỉnh được quan tâm thực hiện. Khoái Châu là một trong những địa phương năng động trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: “Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 2 nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây rau màu. Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trên địa bàn đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: Vùng nhãn chín muộn với diện tích khoảng 700ha, sản lượng mỗi năm đạt 6-10 nghìn tấn quả, mang lại nguồn thu khoảng 150 - 160 tỷ đồng; vùng chuối hơn 700ha, ước thu 170-180 tỷ đồng/năm. Các vùng trồng cây ăn quả, cây có múi, cây dược liệu, nghệ, hoa, cây cảnh, sản xuất lúa, rau màu chất lượng cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước... Ngoài các chính sách hỗ trợ giống, vốn, tập huấn kỹ thuật, hàng năm huyện còn dành hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các chủ vườn, chủ trang trại quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại các triển lãm, hội chợ, qua đó nhiều sản sản phẩm như chuối tiêu hồng, gà Đông Tảo, nhãn chín muộn... được cả nước biết và bán được giá cao”.

Trong chăn nuôi, cùng với quy hoạch, tỉnh có cơ chế, chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; cơ cấu giống đàn gia súc, gia cầm chuyển dịch theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững gắn với an toàn dịch bệnh. Nhiều mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm được hình thành, như mô hình chăn nuôi bò sữa ở các huyện Khoái Châu, Văn Giang được Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty cổ phần sữa quốc tế (IDP) ký kết với các hộ chăn nuôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm sữa, đã gỡ được “thế bí” cho người chăn nuôi. Bà Đỗ Thị Biên ở xã Đông Kết (Khoái Châu) phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi nuôi bò sữa từ năm 2001. Trước đây, do thiếu kinh nghiệm nên sản lượng, giá sữa thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó khăn nên không có lãi. Mấy năm nay, doanh nghiệp đã hợp đồng với các hộ chăn nuôi thu mua sữa tươi với giá cao nên người chăn nuôi rất yên tâm. Hiện gia đình tôi nuôi 6 con bò sữa, trong đó 5 con đang cho khai thác sữa, bình quân mỗi ngày khai thác được 90kg sữa, bán ngay cho người thu mua tại xã với giá 13,6 -14 nghìn đồng/kg, trừ tất cả chi phí, mỗi năm đàn bò cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm”. 

Cùng tô điểm cho bức tranh sinh động trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, nuôi thả thủy sản cũng có đóng góp đáng kể. Các chủ ao, hồ đã thực hiện đa dạng các hình thức sản xuất như: Nuôi thâm canh trong ao, hồ, trong lồng, bè, nuôi thâm canh thủy sản kết hợp cấy lúa, các loài thủy đặc sản được chú trọng phát triển.
Năm 2015, tỉnh phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông nghiệp trên 11 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 3,48%; cơ cấu kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Ông Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Để thực hiện được mục tiêu phát triển nông nghiệp năm 2015 và giai đoạn tiếp theo, mới đây tỉnh đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chương trình phát triển nhanh đàn bò Brahman đỏ giai đoạn 2015 - 2017, đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020… Các đề án, dự án, chương trình phát triển nông nghiệp được triển khai thực hiện sẽ là điểm nhấn, bước đột phá cho bức tranh nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Vì vậy, ngành nông nghiệp-PTNT sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như: Tổ chức lập kế hoạch, xây dựng các chương trình, dự án… làm tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và quản lý, thực hiện các quy hoạch; tích cực phối hợp với ngành liên quan thực hiện tốt chương trình dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp; áp dụng có hiệu quả các biện pháp sản xuất thâm canh, công nghệ sinh học; tăng nhanh diện tích gieo trồng những giống cây mới có khả năng kháng sâu bệnh tốt, năng suất, chất lượng và giá trị hiệu quả kinh tế cao; tăng cường quản lý giống, thức ăn chăn nuôi. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, chú trọng công tác phòng là chính; tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ sạch, biogas, công nghệ bảo quản và chế biến đối với rau, quả, thịt, sữa. Tăng cường mối liên kết “4 nhà”, xúc tiến thương mại, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân, các chủ trang trại tham gia liên kết, thuê ruộng để sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.
 
Đức Toản
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)