Hưng Yên: Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình giao thông, thủy lợi

15:38, 02/01/2015
UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ 80 tỷ đồng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 hỗ trợ các xã xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi. Theo đó, phân bổ 11 tỷ đồng hỗ trợ 11 xã khó khăn để làm đường giao thông nông thôn năm 2014; 5 tỷ đồng hỗ trợ 10 xã điểm xây dựng nông thôn mới để hoàn thành tiêu chí thủy lợi; 35 tỷ đồng cho các công trình đường xã, cầu giao thông nông thôn khởi công năm 2013 đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2014; 1 tỷ đồng cho công trình đường giao thông nông thôn khởi công năm 2014 và 28 tỷ đồng cho các tuyến đường giao thông nông thôn đầu tư năm 2014 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Các công trình đường xã, đường ưu tiên đầu tư năm 2014, cầu giao thông nông thôn được hỗ trợ phải có trong danh mục đầu tư của UBND tỉnh và đã có dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản chi hỗ trợ theo khối lượng thực tế đã thực hiện.
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)