Thu ngân sách 2014: Ấn tượng những con số

10:56, 01/01/2015
Năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan, sự đồng thuận của người nộp thuế, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 7.000 tỷ đồng vượt 10% dự toán được giao, tăng trên 1.000 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước do Ngành Thuế tỉnh quản lý ước đạt 4.842 tỷ đồng, đạt 108% dự toán Trung ương giao; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu do Chi cục Hải quan Hưng Yên quản lý ước đạt 2.150 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Trung ương giao; thu xổ số kiến thiết ước đạt 8 tỷ đồng.
 
Nói về những kết quả đạt được trong công tác thu NSNN năm qua, ông Lê Thế Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: "Nét nổi bật trong công tác thu NSNN năm nay là mặc dù nền kinh tế vẫn phải tiếp tục đối phó với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tổng thu ngân sách tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng cao, trong đó phải kể đến các chỉ tiêu thu thể hiện sự điều hành ngân sách hiệu quả của tỉnh và nỗ lực của Ngành Thuế tỉnh, đó là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Đây là hai chỉ tiêu thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao so với dự toán”.
 
Giao dịch tại bộ phận một cửa - Văn phòng Cục thuế
Giao dịch tại bộ phận một cửa - Văn phòng Cục thuế

Văn phòng Cục Thuế tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Các đơn vị thường xuyên rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tăng cường đôn đốc thu nợ, thu các khoản thuế được gia hạn nộp trong năm 2013 đến hạn phải nộp ngân sách; bảo đảm các chỉ tiêu thu đạt kết quả ở mức cao nhất. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, huy động các cấp, các ngành vào cuộc cùng ngành chuyên môn đôn đốc thu hồi nợ đọng; đối thoại với người nộp thuế để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tuyên dương những người nộp thuế tiêu biểu; tạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ các ưu đãi của tỉnh, của Trung ương, trong đó đã thực hiện giảm giá thuê đất 30% so với năm 2013 giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng thuế nộp ngân sách… Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được Cục Thuế thực hiện đầy đủ, thời gian làm thủ tục rút ngắn so với quy định đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Được sự hỗ trợ, động viên từ tỉnh và các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực nghiên cứu thị trường, hăng hái sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ để tìm kiếm lợi nhuận cũng như có thêm điều kiện tăng số thuế nộp ngân sách. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa khối ngành tài chính được quan tâm chú trọng. Ngành Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ các chương trình cải cách, hiện đại hóa đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt, đặc biệt là các quy định, hướng dẫn liên quan nhằm giảm số giờ kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế; cơ quan Thuế, Hải quan nâng cao năng lực quản lý thuế, từng bước đáp ứng yêu cầu của phương thức quản lý thuế hiện đại. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng hiện đại hóa trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi nhất, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời. Cũng từ những cải cách hành chính, sau thủ tục hải quan điện tử, Chi cục Hải quan Hưng Yên đưa vào áp dụng thành công hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia cũng là một trong những giải pháp thu hút đông đảo các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên. Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm.

Công ty TNHH ống thép Hòa Phát - một trong những doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu của tỉnh
Công ty TNHH ống thép Hòa Phát - một trong những doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu của tỉnh

Về tổng thể, thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2014 đã hoàn thành vượt dự toán ở mức cao, từ đó tác động tích cực đến công tác điều hành ngân sách của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Năm 2015, nhiệm vụ thu NSNN được HĐND tỉnh giao cao hơn năm 2014 với tổng thu trên địa bàn 7.200 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước 4.840 tỷ đồng, tăng 8% so với dự toán Trung ương giao; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.350 tỷ đồng, tăng 4% so với dự toán Trung ương giao. Năm 2015 cũng là năm cuối mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đề ra. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 có ý nghĩa rất lớn, tạo đà cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 5 năm tiếp theo. Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên, các ngành: Thuế, Hải quan đã đề ra những giải pháp đồng bộ để thực hiện, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa toàn diện hệ thống thuế, hải quan theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế; Thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Chủ động giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế... phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Đào Thắm
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)