Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên: Nhìn lại và hướng tới

11:01, 01/01/2015
m 2014, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thật sự vượt qua giai đoạn khó khăn, giá cả nguyên vật liệu có nhiều biến động theo chiều hướng tăng, nguồn vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là khu vực doanh nghiệp trong nước. Với những giải pháp đồng bộ của tỉnh, cùng những hoạt động thiết thực, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của các ngành chức năng đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường; nợ xấu và tồn kho sản phẩm từng bước được khắc phục, thị trường đã bước đầu có tín hiệu sôi động trở lại. Năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,45% so với năm trước; một số ngành công nghiệp chủ lực giữ vững và đạt tốc độ tăng trưởng cao; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 77 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ.
 
Sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam
Sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam

Hoạt động đầu tư đạt được kết quả tích cực. Toàn tỉnh thu hút thêm 86 dự án đầu tư, trong đó có 45 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký 3,67 nghìn tỷ đồng; 41 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 192,2 triệu USD. Với số dự án đầu tư mới đã nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.172 dự án, trong đó có 872 dự án trong nước; 300 dự án nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 70,64 nghìn tỷ đồng và 2,61 tỷ USD. Trong năm có thêm 65 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng tổng số dự án hoạt động là 740 dự án, tạo việc làm thường xuyên cho trên 12 vạn lao động. Bên cạnh đó có thêm 527 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh lên 5.936 doanh nghiệp, 4.638 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những kết quả trên cho thấy, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Sản xuất công nghiệp cũng đóng góp tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất khẩu, đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 2.097 triệu USD, tăng 23,35% so với cùng kỳ năm trước, vượt 4,85% so với kế hoạch đề ra, đồng thời tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước tỉnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Có được kết quả trên, cùng với các chủ trương, cơ chế của tỉnh tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngành Công Thương tỉnh đã tích cực hỗ trợ sản xuất, tận dụng mọi cơ hội để công nghiệp sớm phục hồi và phát triển. Sở Công Thương đã  triển khai thực hiện nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực công nghiệp đã được phê duyệt; Tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp hoặc tham mưu với tỉnh có biện pháp tháo gỡ; Đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo thị trường, định hướng kịp thời để khai thác tối đa năng lực sản xuất của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cùng các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời thực hiện các giải pháp về tài chính, trợ giúp cho doanh nghiệp.
 
Lắp ráp hàng điện tử tại Công ty TNHH 4P
Lắp ráp hàng điện tử tại Công ty TNHH 4P

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). Theo dự báo, kinh tế trong nước vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại nói riêng, nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, ngành Công Thương tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 83,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,21%, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD, tăng 14,45%... Những mục tiêu này sẽ khởi động cho kỳ vọng bứt phá trong thu hút đầu tư, xuất khẩu của tỉnh trong năm mới và tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành Công Thương tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Bộ Công Thương, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách của Chính phủ trong điều hành kinh tế, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2025. Cùng với giải pháp trên, ngành Công Thương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, cơ chế khuyến khích đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để tháo gỡ nhằm khai thác tối đa năng lực hiện có của các doanh nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt chú trọng tới các doanh nghiệp, dự án sản xuất hàng xuất khẩu và sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu góp phần giảm nhập siêu; Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan của Bộ Công Thương trong việc khai thác và cung cấp thông tin, dự báo tình hình thị trường tới các doanh nghiệp, mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường, giá cả để đa dạng hóa thị trường cung cấp nguyên, vật liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ sản phẩm; Nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công tập trung vào các nội dung hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ áp dụng công nghệ, dây chuyền máy, thiết bị tiên tiến… nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, điều chỉnh chiến lược, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.
 
Đào Ban
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)