Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm mô hình chuyển đổi cây trồng tại Hưng Yên

19:06, 05/01/2015
Ngày 5.1.2015, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh đã về thăm một số mô hình chuyển đổi cây trồng theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại Hưng Yên. 
 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh thăm mô hình trồng cây ăn quả tại xã Tân Dân (Khoái Châu)
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh thăm mô hình trồng cây ăn quả tại xã Tân Dân (Khoái Châu)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, nhiều diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh đã được chuyển đổi sang trồng hoa cây cảnh, cây ăn quả cho giá trị thu nhập cao hơn. Diện tích cây ăn quả của toàn tỉnh gần 9 nghìn ha, trong đó diện tích trồng nhãn hơn 3 nghìn ha; 490ha trồng vải; hơn 1,7 nghìn ha trồng chuối tiêu hồng và chuối tây; cây ăn quả có múi gần 2,4 nghìn ha; cây công nghiệp hàng năm diện tích giảm, trong đó cây đậu tương còn hơn 2 nghìn ha, cây lạc hơn 1 nghìn ha, do chuyển đổi sang trồng cây ăn quả (chủ yếu là chuối) cho hiệu quả cao hơn; diện tích hoa, cây cảnh tăng mạnh. Nhờ chuyển đổi, nhiều giống cây trồng có giá trị cao được đưa vào sản xuất, trong đó nhãn cho thu nhập trung bình khoảng 300 triệu đồng/ha/năm; cây có múi cho thu nhập trung bình 270-350 triệu đồng/ha/năm…

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trồng hoa, cây cảnh và cây ăn quả tại hai huyện Văn Giang và Khoái Châu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao việc chuyển đổi cây trồng ở tỉnh. Đồng thời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh cần tiếp tục nhân rộng các mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả cao; Sở Nông nghiệp và PTNT cần phối hợp với cơ quan chức năng, các địa phương vận động nhân dân đưa các giống cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng trồng cây rau màu theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản…
 
Tin, ảnh: Đức Toản