Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân xong trước ngày 5.3

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT do ông Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc làm trưởng đoàn cùng với phòng chuyên môn của sở đã kiểm tra tình hình gieo cấy lúa xuân tại các địa phương.
Theo tổng hợp từ các huyện, thành phố đến ngày 17.2, toàn tỉnh đã làm đất đợt 1 được 38.615ha, làm đất đợt 2 được 30.895 ha; gieo mạ là 3.084 ha, trong đó mạ dày xúc là 761 ha, mạ nền cứng quy dược là 2.323 ha. Tổng diện tích cấy được 13.907 ha, đạt 36% kế hoạch, trong đó, diện tích gieo thẳng 6.245ha, diện tích cấy là 7.662 ha. Một số huyện có tiến độ gieo cấy nhanh là Phù Cừ đạt trên 90% diện tích, Ân Thi gần 60% diện tích.
Để bảo đảm lịch thời vụ của tỉnh chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, động viên nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động tối đa nhân lực, phương tiện xuống đồng gieo cấy, phấn đấu hoàn thành 100% diện tích trước ngày 5.3 để chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa.
 
Đức Toản
;