Hưng Yên: Trên 2 nghìn héc-ta đất nông nghiệp sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng

18:59, 13/04/2015
Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp giai đoạn đầu quy hoạch (2011-2015) là 6.217 ha. 
Đến hết năm 2014, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp đạt trên 3.080 ha. Năm 2015, dự kiến có trên 2.000 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng, nâng tổng diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp trong giai đoạn đầu quy hoạch là trên 5.100 ha, đạt trên 82% kế hoạch chuyển đổi. Trong đó, diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng giai đoạn đầu quy hoạch ước thực hiện đạt trên 78%. 
 
Mai Nhung
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)