Hưng Yên: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam

Ngày 21.8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ngành Tài chính tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam (28.8.1945 – 28.8.2015). Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Đặng Văn Cảo, Phạm Đình Phú, Nguyễn Văn Cường. Cùng dự có ông Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Bộ Tài chính.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Thông trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 cho ngành Tài chính tỉnh.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Thông trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 cho Sở Tài chính tỉnh.

70 năm qua, Ngành Tài chính tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Năm 1997, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 91 tỷ đồng; đến năm 2014, tổng thu ngân sách đạt 7.226 tỷ đồng. Công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách bảo đảm kịp thời, đúng chế độ, phát huy hiệu quả chi đầu tư phát triển, góp phần tạo đà tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Năm 2014, đã thực hiện thanh toán chi trả cho ngân sách nhà nước trên 13,6 nghìn tỷ đồng, gấp 48 lần so với số chi năm 1997…
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, Ngành Tài chính tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp như: Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách; nâng cao hiệu quả phân bổ dự toán và sử dụng các nguồn lực tài chính; thực hiện tốt vai trò quản lý quỹ ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước do đơn vị quản lý; đẩy manh công tác tuyên truyền, thông tin chính sách; củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính…
 
 
Với những kết quả đạt được, Sở Tài chính tỉnh được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014”; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 5 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích mà Ngành Tài chính tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu Ngành Tài chính tỉnh trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nội dung: Thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong xã hội; tăng cường công tác quản lý tài sản của nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính; thực hiện tốt việc phân cấp ngân sách giữa các cấp, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; làm tốt hơn nữa chức năng, vai trò tham mưu trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất và công tác quản lý giá trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…
 
 
Đào Ban - Phạm Đăng
 
 
;