Hưng Yên: Trên 720 tỷ đồng hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

17:47, 17/12/2015
Từ năm 2006 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ cho phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 720 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 718 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và nguồn tài trợ với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. 
Nghề chế biến lương thực, thực phẩm tại thị trấn Yên Mỹ
Nghề chế biến lương thực, thực phẩm tại thị trấn Yên Mỹ
Nguồn kinh phí được tập trung đầu tư hỗ trợ các hoạt động như: San lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch cụm công nghiệp; xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp làng nghề; hỗ trợ công tác đào tạo nghề; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm; hỗ trợ cho các làng nghề được công nhận. 
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)