Hưng Yên yêu cầu trám lấp trên 200 giếng khoan nước trái phép

18:22, 16/12/2015
Thực hiện Dự án Điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát trên phạm vi toàn tỉnh và lập danh sách các giếng khoan nước dưới đất không còn sử dụng và yêu cầu trám lấp. Hơn 200 giếng khoan trái phép không còn được sử dụng được yêu cầu thực hiện trám lấp theo đúng quy trình kỹ thuật.
 
Ngoài ra, đối với các giếng khoan đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định của pháp luật.
 
Mai Nhung
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)